Skip to main content
Poput Sokrata, mi koristimo slušanje, moć pitanja i dijaloga.

Naša misija:

Da pomognemo kupcima, kompanijama, menadžerima ili pojedincima da unaprede i razviju sveukupnost svog potencijala, postignu postavljane ciljeve, otkriju nove, deluju u okviru etičkih vrednosti koje su sebi postavili.

Idealna pomoć da prati ljude i kompanije u razvoju novih mogućnosti, pozitivnih, kreativnih i međukulturnnih promena.

Naziv naše kompanije posvećen je Sokratu, jer kao i grčki filozof verujemo da ljudi i organizacije u sebi imaju sav potencijalal neophodan za svoj razvoj.

Smatramo da su samosvest, razmena integracija kulturne raznolikosti, ne zaboravljajući ni prstohvat kreativnosti, povoljni uslovi.

Naše vrednosti su:

Pozitivnost – potraga za prednostima i razvoj dostupnih veština.
Hrabrost – u donošenju izbora, u suočavanju sa izazovima.
Kreativnost – u pronalaženju pravih rešenja i davanju predloga.
Istrajnost – u održavanju promena tokom vremena.
Održivost – potraga za promenama koje mogu da izdrže tokom vremena.

Šta radimo?

Kako je osnovna delatnost preduzeća konsalting, težimo ka tome da sve aktivnosti preduzeća razvijamo iz meseca u mesec, iz godine u godinu, kako sopstvene tako i od naših klijenata koji su nam uvek na prvom mestu.

Socrat Konsalting ima više sektora poslovanja u kojima pruža maksimalnu podršku:
  • Razvoj softvera za potrebe klijenata
  • Ažuriranje, instaliranje zakrpi i održavanje već postavljenog softvera kod klijenata
  • Pružanje pomoći kompanijama pri održavanju njihove postojeće IT infrastrukture
  • Konsultantske delatnosti u oblasti informacione tehnologije