Skip to main content

Socrat Monitoring

Softversko rešenje za nadgledanje IT infrastrukture

 • Nadgledanje i praćenje IT infrastrukture bez obzira na proizvođača opreme i softvera.
 • Agent podržan na raznim platformama kao što su Windows, Linux i UNIX.
 • Prikupljanje podataka sa uređaja koristeći SNMP protokol verzije 1, 2 i 3.
 • Priklupljanje podataka sa uređaja bez korišćenja agenta.

Softversko rešenje za nadgledanje IT infrastrukture

Socrat Monitoring podržava praćenje IT infrastrukture pomoću servisa (agenta) bez dodatnih podešavanja i konfiguracija na nezavisnim platformama uključujući praćenje i prikupljanje događaja i alarma za hardverske komponente na serverima, temperature, rad ventilatora, rad el.napajanja, status memorije i procesora. Instalacija agenta vrši se kopiranjem na sistem i pokretanjem servisa.

Instalacija agenta je podržana na sledećim operativnim sistemima: Windows, Linux, Mac OS, IBM AIX, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, HPUX i Solaris.

Socrat Monitoring podržava praćenje IT infrastrukture i bez korišćenja agenta. Ovaj metod je trenutno podržan za sledeće servise: FTP, IMAP, HTTP, HTTPS, LDAP, NNTP, POP3, SMTP, SSH, TCP i Telnet.

Karakteristike

 • Skalabilno rešenje za praćenje parametara mreže, njihove dostupnosti i integriteta samog sistema sa savremenim mehanizmima za izveštavanje.
 • Mogućnost kreiranja različitih upozorenja, email, push i SMS notifikacija.
 • Pogodan je za planiranje kapaciteta sistema, izveštavanje i prikaz podataka su bazirani na uskladištenim podacima.
 • Integracija sa postojećim rešenjima (API komunikacija sa „ticketing“/“help desk“ rešenjima).
 • Mogućnost integracije sa sistemom za centralno logovanje korisnika (LDAP & AD).
 • Instalacija rešenja zahteva minimalne resurse (do 500 hostova i parametara 6CPU, 6GB RAM, 300GB HDD).

Mogućnosti

Pomoću rešenja Socrat Monitoring možemo pratiti:

 • Servere poznatih proizvođača kao što su HP, DELL, Lenovo, Cisco.
 • Mrežnu opremu (Cisco, Juniper, HP…).
 • UPS i klima uređaje.
 • Servise (DNS, FTP, HTTP, SMTP,…)
 • Log fajlove.
 • Sisteme za skladištenje podataka.
 • Virtuelnu infrastrukturu (VMware, Hyper-V , Citrix).
 • Baze podataka
 • Štampače